بیمه درمان تکمیلی سینا

X
   
 
   • پرداخت سود تضمین‌شده و سود مشارکت در منافع

    ارائه گزارش سود قطعی (مجموع سود تضمینی و سود مشارکت در منافع) به‌صورت سالانه به بیمه‌گذار

    امکان اخذ وام بدون نیاز به معرفی ضامن و یا دریافت وثیقه

    امکان حفظ ارزش پول و مقابله با تورم با استفاده از تعدیلات حق‌بیمه

    بهره‌مندی از معافیت‌های مالیاتی: شامل مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر درآمد و مالیات بر ارث

    امکان بازخرید بیمه‌نامه و دریافت اندوخته سرمایه‌گذاری زودتر از تاریخ پایان بیمه‌نامه

    امکان برداشت از اندوخته بیمه‌نامه پس از گذشت یک سال از شروع بیمه‌نامه

   • پرداخت سود تضمین‌شده و سود مشارکت در منافع

    ارائه گزارش سود قطعی (مجموع سود تضمینی و سود مشارکت در منافع) به‌صورت سالانه به بیمه‌گذار

    امکان اخذ وام بدون نیاز به معرفی ضامن و یا دریافت وثیقه

    امکان حفظ ارزش پول و مقابله با تورم با استفاده از تعدیلات حق‌بیمه

    بهره‌مندی از معافیت‌های مالیاتی: شامل مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر درآمد و مالیات بر ارث

    امکان بازخرید بیمه‌نامه و دریافت اندوخته سرمایه‌گذاری زودتر از تاریخ پایان بیمه‌نامه

    امکان برداشت از اندوخته بیمه‌نامه پس از گذشت یک سال از شروع بیمه‌نامه

   • پرداخت سود تضمین‌شده و سود مشارکت در منافع

    ارائه گزارش سود قطعی (مجموع سود تضمینی و سود مشارکت در منافع) به‌صورت سالانه به بیمه‌گذار

    امکان اخذ وام بدون نیاز به معرفی ضامن و یا دریافت وثیقه

    امکان حفظ ارزش پول و مقابله با تورم با استفاده از تعدیلات حق‌بیمه

    بهره‌مندی از معافیت‌های مالیاتی: شامل مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر درآمد و مالیات بر ارث

    امکان بازخرید بیمه‌نامه و دریافت اندوخته سرمایه‌گذاری زودتر از تاریخ پایان بیمه‌نامه

    امکان برداشت از اندوخته بیمه‌نامه پس از گذشت یک سال از شروع بیمه‌نامه

  • خدمات بیمه درمان گروهی سیـنا
  • لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ

   لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ

   لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ

  • یکی از پرکاربردترین و مهم ترین پوشش های بیمه ای بیمه تکمیلی درمان است .‌ انسان همواره‌ در معرض‌ خطر انواع‌ مختلف‌ بیماری‌ها بوده‌ و هست‌ و به ناچار برای معالجه‌ بیماری و بهبودی، متقبل‌ هزینه‌‌های سنگین‌ پزشکی، دارو، عمل‌ها‌ی جراحی و مخارج‌ بیمارستان‌ می‌شود. به‌ منظور کمک‌ در پرداخت چنین‌ هزینه‌هایی، بیمه‌های درمانی طراحی و به متقاضیان ارائه می‌گردند. با توجه به اینکه شاید تمام افراد نتوانند بیمه درمان تکمیلی را از طریق سازمانها و شرکتها تهیه نمایند و از طرفی عملکرد موفق و تجارب ارزشمند بیمه سینا در ارائه این پوشش بیمه ای به بیمه گذاران عمده گروهی، موجب شد شرکت بیمه سینا بمنظور همراهی با بیمه گذاران انفرادی، رقابت پذیری و پاسخ به نیاز آحاد جامعه، اقدام به ارائه طرح بیمه درمان انفرادی برای بیمه شدگان بیمه عمر و سرمایه گذاری در قالب دو طرح جذاب شامل بیمه "درمان تکمیلی انفرادی" و "درمان تکمیلی جامع" نماید تا ضمن ارائه خدمات مطلوب ، رضایت مندی بیمه گذاران را نیز کسب نماید.

  • یکی از پرکاربردترین و مهم ترین پوشش های بیمه ای بیمه تکمیلی درمان است .‌ انسان همواره‌ در معرض‌ خطر انواع‌ مختلف‌ بیماری‌ها بوده‌ و هست‌ و به ناچار برای معالجه‌ بیماری و بهبودی، متقبل‌ هزینه‌‌های سنگین‌ پزشکی، دارو، عمل‌ها‌ی جراحی و مخارج‌ بیمارستان‌ می‌شود. به‌ منظور کمک‌ در پرداخت چنین‌ هزینه‌هایی، بیمه‌های درمانی طراحی و به متقاضیان ارائه می‌گردند. با توجه به اینکه شاید تمام افراد نتوانند بیمه درمان تکمیلی را از طریق سازمانها و شرکتها تهیه نمایند و از طرفی عملکرد موفق و تجارب ارزشمند بیمه سینا در ارائه این پوشش بیمه ای به بیمه گذاران عمده گروهی، موجب شد شرکت بیمه سینا بمنظور همراهی با بیمه گذاران انفرادی، رقابت پذیری و پاسخ به نیاز آحاد جامعه، اقدام به ارائه طرح بیمه درمان انفرادی برای بیمه شدگان بیمه عمر و سرمایه گذاری در قالب دو طرح جذاب شامل بیمه "درمان تکمیلی انفرادی" و "درمان تکمیلی جامع" نماید تا ضمن ارائه خدمات مطلوب ، رضایت مندی بیمه گذاران را نیز کسب نماید.